geweldloze communicatie, de giraf en de jakhals, Marshall Rosenberg, Wieteke Snijder, communiceren vanuit het hart

De taal van de giraf

Elk kind wordt geboren in onvoorwaardelijke mildheid en liefde en met een natuurlijke aandrang om te leren. Het is hulpeloos en compleet afhankelijk van de mensen om zich heen. Het sponst automatisch op wat het ziet, hoort en ervaart in de wereld. Ongefilterd komt deze omgeving bij hem binnen.

De jakhals is aangeleerd

In een gezonde situatie is aanvankelijk de onvoorwaardelijke liefde voor het kind aanwezig. Maar door interactie met anderen leert het kind dat liefde soms voorwaardelijk is, bijvoorbeeld als beloning voor braaf zijn en gehoorzamen. Zo neemt een kind in de loop van de kindertijd onherroepelijk de taal en manier van spreken over die het hoort van zijn verzorgers en rolmodellen. Dat er zoiets bestaat als ruzie maken, beschuldigen, manipuleren, dreigen en eisen. Dit wordt zijn eigen taal. In zijn latere leven blijkt de aangeleerde manier niet altijd tot een bevredigende uitkomst te leiden. Het leidt tot verdeeldheid en afgescheidenheid. Niet tot de verbinding waar het zo naar verlangt. Geweldloze communicatie kan dan uitkomst bieden.

De giraf biedt soelaas

Marshall Rosenberg, de grondlegger van Geweldloze Communicatie, legt met twee handpoppen het verschil uit tussen de taal van de giraf en die van de jakhals. De jakhals is competitief ingesteld. Hij oordeelt, bekritiseert, interpreteert, manipuleert, klaagt, is dwingend en valt aan. Hij leeft in afzondering en angst. De giraf daarentegen verstaat de kunst van empathisch luisteren en geweldloos communiceren. Hij neemt waar, communiceert vanuit zijn hart, kan zijn gevoelens onder woorden brengen en zijn behoeften benoemen. Hij luistert met respect en empathie en heeft oog en oor voor de behoeften van de ander. De giraffe staat in verbinding met zichzelf en zijn omgeving.

Geven vanuit het hart

Geweldloze communicatie is een communicatietechniek om stevig in het leven te staan, te zeggen wat we willen én te horen waar het de ander om gaat. Rosenberg gaat er hierbij vanuit dat we onze liefde schenken door mededogen te hebben met onszelf en met de ander, gebaseerd op wederzijds vrijwillig geven vanuit het hart.

Spreken vanuit het hart

De techniek, die allesbehalve een maniertje is maar meer een proces dat je doormaakt in verbinding met jezelf en de ander, is een taal die je spreekt om contact te maken met je hart. Door geweldloze communicatie toe te passen, doorbreek je gedragspatronen die niet-helpend zijn en je vervangt ze voor bewuste stappen die je leiden van de waarneming van de gebeurtenis zonder te oordelen. Langs onze gevoelens, naar onze onderliggende onvervulde behoeften, waarden en verlangens en ten slotte naar het verzoek dat we nu kunnen doen, of later, aan onszelf, de ander of anderen om het leven te verrijken. Met de veronderstelling dat de ander hiermee uitgenodigd wordt om ook vanuit het hart te reageren of acteren.

Empatisch luisteren

Andersom is het voor ons een oefening om geweldloosheid ook toe te passen als de ander tegen ons tekeer gaat en ons onbedoeld pijn doet. Boosheid met verwijten doet ons de oren gewoonlijk sluiten. Om oordeelloos contact te houden op hartsniveau, leer je empathisch te luisteren, verheldering te vragen en te raden naar de behoeften die onderliggend zijn. 

Verbinden vanuit het hart

Rosenberg nodigt ons uit om los te laten wat we vinden en hoe iets hoort te zijn. Om zonder verwachtingen en zeker zonder eisen de ander tegemoet te treden. Oordeel strekt namelijk heel ver. Onze taal zit er vol mee. Zelfs onze complimenten kunnen een oordeel bevatten. We zullen dus steeds alert moeten zijn en ons moeten richten op het maken en instandhouden van de verbinding.

Wil je meer weten of leren over de taal van de giraf? Lees alvast meer via Uitgeverij Lemniscaat of neem contact met mij op.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.