Skip to content

Privacy verklaring

Bezielend coach, levensloopcoach, relatiecoach

Privacyverklaring Wieteke Snijder coaching en advies

 

In de coachpraktijk verwerk ik persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe ik met de persoonsgegevens omga.

 

Wie verwerkt de persoonsgegevens:

 

Wieteke Snijder coaching en advies

KvK-nummer 81705654

Compagnie 13

6711 VP Ede

0619328073

wieteke.snijder@gmail.com

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Als je de diensten van de praktijk gebruikt, verstrek je mij je persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld op het intakeformulier, tijdens een gesprek, via de website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

 

Persoonsgegevens

Wieteke Snijder coaching en advies verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Naam- en adresgegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en -plaats
 • Bankrekeningnummer
 • Werkervaring, competenties en interessegebieden
 • Intakegegevens, gespreksverslagen
 • Overige gegevens, actief verstrekt in persoon, via correspondentie of telefonisch.

 

Ik verwerken de gegevens op basis van een overeenkomst in het kader van coaching of een wettelijke verplichting die bijvoorbeeld voortkomt uit het fiscaal recht.

 

Doeleinden

Wieteke Snijder coaching en advies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Dit kan zijn: 

 • contact houden, bijvoorbeeld om je te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen.
 • het bieden van een persoonlijk coachtraject.
 • het onderhouden van een cliëntendossier.
 • het beheren van een klantenbestand. 
 • het verrichten van administratieve handelingen zoals planning, facturering en incasso. 
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing.
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen. 
 • voor het voeren van geschillen.

 

Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan ik gebruikmaken van diensten van derden zoals onze IT-leveranciers, of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen de persoonsgegevens ook slechts verwerken voor voornoemde doeleinden. 

 

Verstrekking aan derden

Zonder jouw toestemming verstrek ik jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

 

Hoe lang ik gegevens bewaar

Persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Cliëntendossiers bewaar ik 7 jaar. Ik houd mij aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij gegevens beveiligen

Het is belangrijk dat persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van het verzoek ontvang je binnen één maand een overzicht van de bij mij aanwezige persoonsgegevens. Als daar fouten in zitten, kun je mij vragen gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

 

Wieteke Snijder coaching en advies

Compagnie 13

6711 VP Ede

wieteke.snijder@gmail.com

 

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit dan vooral weten. Komen we er niet samen uit, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan ik tussentijds aanpassen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 februari 2021