Skip to content

Methodieken

Bezielend coach, levensloopcoach, relatiecoach

Albert Einstein

“Als je altijd doet wat je altijd deed, zul je altijd krijgen wat je altijd kreeg.”

Om verandering te bewerkstelligen in jouw leven zul je in beweging moeten komen en dat is spannend. Daarom volg je het pad van verandering niet alleen. In de coachpraktijk zul je kennismaken met een selectie uit of een combinatie van onder andere deze methodieken:

Enneagram 

Levensverhaal

Elementenvierhoek 

Geweldloze communicatie 

Enneagram
Het enneagram is een eeuwenoud model dat steeds geëvolueerd is en in zijn huidige vorm negen persoonlijkheidstypen bevat, de enneatypes. Ieder mens bestaat uit een unieke mix van deze enneatypes, die het team in jezelf vormen. Jouw team bepaalt hoe je in de wereld staat, van waaruit je jouw leven en de wereld be-leeft. Het enneagram is een beproefde manier om helderheid te krijgen over jouw unieke patroon van denken, voelen en handelen. Dit unieke patroon representeert de overlevingsstrategieën die jou tot nu toe ter beschikking hebben gestaan. Het enneagram onderscheidt zich van andere modellen doordat het naast je gedrag ook je drijfveren achterhaalt. Het beschrijft het ‘waarom’ van jouw denken, voelen en handelen op dit moment. Het Enneagram geeft je zo een profiel én handvatten voor zelfontwikkeling; je kunt immers nog duidelijkere ontwikkeldoelen stellen en sturing geven aan je gedrag.

 

Levensverhaal
Je levensverhaal geeft je een duidelijk beeld van hoe het komt dat je bent wie en waar je nu bent. Die rode draad geeft samen met het enneagram een schat aan aanknopingspunten om stappen te maken richting jouw coachdoel. Het ondersteunt het proces naar meer vitaliteit, verbinding, grip en richting.

enneagram, methodieken, Wieteke Snijder, coaching, Frank Schaper, Adriaan Hoogendijk

Elementenvierhoek

De Elementenvierhoek is een hulpmiddel dat is ontwikkeld door Adriaan Hoogendijk om de invloed van vuur, lucht, water en aarde. De elementen representeren kernkwaliteiten en kernaspecten en geven inzicht in jouw sterke kanten en jouw uitdagingen.  

Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatie (GC), ook wel verbindend communiceren genoemd, is als methodiek ontwikkeld door Marshall Rosenberg. In het Engels heet het non-violent communication (NVC). Op basis van de pijlers waarneming, gevoel, behoefte en verzoek heeft het de intentie de communicatie te verhelderen en relaties te helen, op basis van de uitgangspunten overvloed en gelijkwaardigheid. Mits zuiver van intentie. 

Alles wat we doen of niet doen, zeggen of niet (durven) zeggen, doen we om een behoefte te vervullen. Vanuit dit besef kun je geweldloze communicatie beoefenen om steeds meer te luisteren, spreken en leven vanuit verbondenheid met en respect voor je eigen behoeften en die van de ander of anderen.