De kracht van liefde en vergeving

Wieteke Snijder coaching en advies, vergeving, liefde, Gerald Jampolsky, de kracht van liefde en vergeving, natuur, vrijheid, coach, verdriet, rouwen.

De kracht van liefde en vergeving

De kracht van vergeving is de moed hebben om de hoop op een ander verleden los te laten. 

                                                                                               vrij naar Gerald Jampolsky

Vergeven gaat niet vanzelf. Je kunt het wel leren.  

Bijna niemand groeit op zonder nare ervaringen mee te maken. Of juist fijne ervaringen te moeten missen. Ouders die je niet zagen zoals je was, gebrek aan geborgenheid, liefde en veiligheid. Of juist verwaarlozing, emotionele of fysieke mishandeling. Maar ook als je redelijk beschermd bent opgegroeid kun je verbitterd raken over wat er in de jeugd is voorgevallen.

Ook aan nare gebeurtenissen na je jeugd kun je een machteloos gevoel overhouden. Als een vriendschap is stukgelopen, je een vechtscheiding of nare ruzies hebt meegemaakt, diepe teleurstellingen, afwijzing of andere pijn hebt gevoeld.

Je kunt hierover wrok koesteren. Omdat het gebeurde je een gevoel van onmacht, machteloosheid of afhankelijkheid heeft gegeven. Je je vernederd, verraden, bedrogen of in de steek gelaten voelt. Omdat je vindt dat de dader in kwestie excuses moet maken. Of omdat het gewoon nooit had mogen gebeuren. De wrok is groot en vergeven lijkt dan ver weg of zelfs onmogelijk.

Belemmerende overtuigingen

Gedachten die zich in je hebben vastgezet en die je doorgaans gelooft, noemen we overtuigingen. Overtuigingen die je afhouden van datgene waarnaar je verlangt, zijn belemmerende overtuigingen. En belemmerende overtuigingen kunnen een opening naar vergeving in de weg staan. Misschien herken je een paar van deze:

Vergeven betekent accepteren wat de ander heeft gedaan.’

‘Het is de ander zijn schuld, dus moet de ander het oplossen.’

De ander moet boeten voor wat hij gedaan heeft.

De eerste stap zetten? Ík heb het toch niet verpest??

Wat er gebeurd is, is onvergeeflijk.

Als ik vergeef, geef ik de ander gelijk.

Door niet te vergeven heb ik macht over de ander.

Wraak te kunnen nemen voelt lekker.

Pas als iemand zijn oprechte excuses aanbiedt, kan ik het gedrag vergeven.

De pijn blijft

Vergelding willen, je slachtoffer voelen, een dader aanwijzen, genoegdoening eisen, vasthouden aan je woede en je gelijk – het zit misschien wel ingebakken in ons systeem. Een niet-werkend systeem welteverstaan. Want we hebben alleen onszelf ermee door de pijn, woede en de wens naar genoegdoening vast te houden. We denken misschien wel dat we onszelf beschermen, maar we creëren alleen maar afstand. En de pijn blijft. 

Je ondermijnt je eigen gezondheid

Niet vergeven betekent dat je besluit dat je wilt blijven lijden. Je beleeft je boosheid en ergernis steeds opnieuw, je voert voortdurend een innerlijke strijd. Je houdt stug vast aan je gedachten en je lichaam lijdt mee. De woede die zich in je heeft vastgezet geeft stress, waardoor je rusteloos wordt, prikkelbaarder bent en negatiever en ontevredener wordt. Woede heeft op die manier een aantoonbare negatieve invloed op je gezondheid. Niet vergeven, vasthouden aan je boosheid, houdt je in deze vicieuze cirkel gevangen.

Bereidheid om te vergeven

Inzien dat je vooral en alleen jezelf ermee hebt als je je woede vasthoudt, kan een eerste stap zijn naar de wens om te vergeven. Omdat je besluit om niet meer te lijden. Om niet meer slachtoffer te zijn van de gebeurtenissen, maar je te bevrijden van de last.

 “De bereidheid om te vergeven is het sleutelwoord als je wilt leren vergeven.”

                                                                       Gerald Jampolsky

Het verleden loslaten

“Vergeving is de bereidheid een pijnlijk verleden of een pijnlijke gebeurtenis los te laten.” 

                                                                       Gerald Jampolsky

Het verleden loslaten, de woede loslaten, uit de kramp te komen, hangt samen met het besluit niet langer te lijden. Je kiest ervoor geen waarde meer te hechten aan haat en woede. Je laat het verlangen los om anderen of jezelf pijn te doen om iets dat in het verleden ligt. De illusie van hoop op een ander verleden laat je los. En de hoop dat iemand het verleden gaat goedmaken.

Vergeven is een besluit

Het besluit om te vergeven geeft ruimte aan andere gevoelens. Door te vergeven bevrijd je jezelf. Het nodigt je uit om naar je eigen pijn te gaan en te rouwen, de situatie emotioneel te verwerken. Het betekent ook dat je stopt de ander te zien als agressor, maar dat je onderzoekt welke gevoelens er achter dit oordeel zitten. Het kan je helpen het dader-slachtoffer-denken los te laten en te leren mededogen te voelen voor het leven en gedrag van de ander. Door te vergeven stem je nadrukkelijk niet in met het gedrag van de ander. Wel krijg je zicht op jouw eigen gedachten en overtuigingen ten opzichte van de situatie. Op die manier is vergeving is een reis naar innerlijke rust.

“Laat je gemoedsrust je enige doel zijn, niet het veranderen of straffen van de ander.”

                                                                       Gerald Jampolsky

Vergeven, durf ik dat wel?

Hoe te beginnen? En als het mislukt? Om te vergeven heb je moed nodig. Een dapper besluit, daar begint het. ‘En nu is het klaar. Ik weiger nog langer slachtoffer te zijn.’ En dan? Hoe begin je aan vergeven? Het kan helpen om een brief te schrijven aan de persoon die je niet kunt vergeven. Dat kan door alles op te schrijven wat je denkt en voelt. Radicaal eerlijk. En daarna de brief te verscheuren of te verbranden. 

Au!

Het kan zijn dat er allerlei gevoelens bovenkomen die je moeilijk of pijnlijk vindt. Geef jezelf dan alle liefde en mededogen om de gevoelens te verwelkomen en ze er te laten zijn. Voel ze helemaal. En weet dat je OP DIT MOMENT veilig bent. Help jezelf herinneren dat er NU geen levensgevaar is. Dat je HIER mag voelen wat je voelt, boos mag zijn, verdriet mag laten stromen. Spannend? Doodeng. Maar het is tijd. Het mag nu. 

De kracht van de natuur

Het proces van loslaten kan allerlei ongemakken met zich meebrengen. Bijvoorbeeld hoofdpijn, lusteloosheid, irritatie of vermoeidheid. Dat hoort er allemaal bij. Zoek als het even kan de natuur op, liefst elke dag. Waai uit in de duinen of aan het strand of maak een boswandeling. Fiets en voel de wind in je haren. Of mijmer op een bankje aan het water. Geef jezelf de tijd om de kracht van de natuur te voelen. Ongestoord. Laat rust en liefde toe en voel je vrij(heid).

Leestip

DE KRACHT VAN LIEFDE EN VERGEVING – Gerald Jampolsky
Van de boekcover: ‘Vergeving kan veel mensen helpen van hun pijn, wrok, woede en haat af te komen, hun relaties te helen en zo (weer) innerlijke vrede te vinden. Vergeven betekent niet dat we het gedrag van een ander goedkeuren of dat we ons geluk afhankelijk stellen van het veranderen van de ander. Het zijn onze gekwetste gevoelens en negatieve gedachten die genezing nodig hebben. Jampolsky wil laten zien dat vergeven letterlijk gezond maakt, niet alleen van geest maar vaak ook van lichaam. Door vergeving worden we heel en compleet met onze omgeving en ons verleden. Er ontstaat een nieuwe, ongekende vrijheid van zijn.’

Verder praten en oefenen?

Ook coaching kan je helpen je verdriet te verwerken en vergeving toe te laten. Mildheid voor jezelf te voelen en met een liefdevolle blik naar jezelf te leren kijken. Wil je dit? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om kosteloos kennis te maken met coaching. Neem contact met me op, gun jezelf de bevrijding door vergeven.

Autonomie ofwel zelfbeschikking: deel twee uit het drieluik

autonomie, zelfbeschikking, Wieteke Snijder coaching en advies, drieluik, coming strategie,

Autonomie ofwel zelfbeschikking: jezelf je eigen wetten opleggen

Elk mens kent drie basisbehoeften: verbinding, autonomie en competentie. In deel twee van dit drieluik: autonomie.

Autonomie. Letterlijk vertaald uit het Grieks betekent dit dat je jezelf eigen wetten oplegt. (autonomía of autos betekent ‘ zelf’ en van nomos duidt op ‘de wet’). Iemand die autonoom is heeft de drang om zelf te bepalen wat hij doet en hoe hij dat doet en voert dit uit in afstemming met zijn omgeving. Een voorwaarde om autonoom te kunnen zijn is het erkennen dat persoonlijke mogelijkheden begrensd zijn en dat de omgeving grenzen stelt. Een autonoom persoon ervaart onafhankelijkheid, kan zelfstandig te werk gaan en eigen keuzes maken. Hij kan zelf beslissen over goed en kwaad, zinvol en zinloos.

Weggedreven van autonomie

Een jong kind is volledig afhankelijk van de zorg van de ouders/verzorgers. Voor zowel een dak boven het hoofd, eten, drinken, kleding en aandacht, maar ook (in het beste geval onvoorwaardelijke) liefde. In de interactie met ouders/verzorgers kan het kind ervaren welk gedrag liefde en aandacht oplevert. De baby of dreumes zal zich gaan afstemmen op de verzorger en het gedrag aanpassen om de liefde te ontvangen. Door deze aanpassing zal het jonge kind meer en meer afstand moeten doen van zijn autonomie.

Coping

De aanpassing die volgt op de poging om de liefde te ontvangen, ontwikkelt zich tot een coping strategie. Het is een geleidelijk proces dat een mens afhoudt van de connectie met de eigen wil, die wegleidt bij autonomie. Voortdurend zorgen voor anderen, hard werken om de lieve vrede te bewaren en steeds moeten presteren, leveren niet alleen aandacht en waardering op, maar ook een gevoel er te mogen zijn. 

Terugkeer naar autonomie

De coping strategie is op enig moment uitgewerkt. Van voortdurend geven, presteren en zorgen raakt elk mens op enig moment uitgeput. Het is dodelijk vermoeiend om steeds aardig, zorgzaam en de beste te zijn. Het verlangen is geboren om zich te ontdoen van dit heilige moeten en terug te keren naar autonomie. 

Au

Terugkeren naar autonomie kan in het begin aanvoelen als levensbedreigend. Immers, je laat je veilige gedrag los en moet maar zien wat ervoor in de plaats komt. Gaandeweg zal je echter merken dat je eigen waarheid spreken, je eigen ruimte innemen en dingen doen waar jij blij van wordt, bevrijdend werken. Je begint meer zelfrespect te voelen, meer verbinding en respect van anderen te ervaren. Je ontdekt weer waar je geluk bij ervaart, met welke mensen je wilt zijn en welke activiteiten zinvol aanvoelen. Langzaamaan heel je jezelf tot een autonoom persoon met zelfbeschikking, die leeft in afstemming met zijn omgeving.

Verlang je ernaar jezelf terug te vinden en wil je eigen verlangen ontdekken? En hoe dat werkt in een relatie? Neem contact op voor een oriënterend gesprek. Vrijblijvend en het eerste halfuur helemaal kosteloos.

Verbinding, één van de drie basisbehoeften

Wieteke Snijder coaching en advies, basisbehoeften, relatie, relatie coach, Relatiecoaching Ede, ontwikkelcoach, verbinding.

Verbinding, één van de drie basisbehoeften

Elk mens heeft in het leven drie basisbehoeften: autonomie, competentie en verbinding. In deel één van deze drieluik: Verbinding.

Je als mens verbonden voelen met anderen vormt een essentieel onderdeel van ons mens-zijn. Een hechte, warme band voelen met anderen, je omringd weten door je relaties met mensen die je vertrouwt, voor wie je iets over hebt en bij wie je je goed voelt. Dat kan zijn in relaties met vrienden, familie, een partner, je kinderen, je buren, je kennissen. Maar ook met mensen met wie je je maatschappelijk betrokken voelt, of een groep mensen waarbij je je thuisvoelt. 

Bouwblok van geluksgevoel

Verbinding is één van de bouwblokken van het menselijk geluk. Het draagt niet alleen bij aan je geluksgevoel, maar vermindert ook stress. Als je iets meemaakt, positief of negatief, wil je dat vertellen. Je wilt met anderen leuke dingen doen en herinneringen maken. Zo krijgen zowel fijne als mindere momenten meer betekenis. Je kunt je verhaal kwijt en voelt je gehoord, gezien en gesteund. 

Verbinding voor iedereen anders

Verbinding doet iedereen goed, maar de manier waarop je verbondenheid ervaart is voor iedereen weer anders. Voel je geen of te weinig verbinding, dan voel je je eerder eenzaam. Voor jezelf kun je nagaan of er voldoende verbinding is in je leven en of je dat op de voor jou passende manier ervaart. Je kunt eens nagaan van wie je in je omgeving vriendschap, liefde en steun ervaart. Wie neemt de tijd om te luisteren naar je, wie zet je aan het denken?

Koester je relaties

Een relatie ontstaat niet vanzelf en onderhoudt zichzelf niet, of deze nu vriendschappelijk is of affectief. Je zult het moeten onderhouden. Spreek af, doe regelmatig iets samen, stuur zo nu en dan een appje of een kaartje. Zoek je juist connecties? Kruip uit je comfortzone en maak eens een praatje, hoe spannend ook. Misschien doe je een ander zelfs een plezier met je dapperheid en draag je bij aan diens geluk. Ook kleine verrassingen voor een ander kunnen je dit effect opleveren.  

Uit je dankbaarheid

Het klinkt overdreven, zeker voor ons nuchtere Hollanders, maar uit je dankbaarheid. Laat het de ander weten als je blij bent met wat diegene (altijd voor je) doet. Dat je trots bent of juist enthousiast. Laat het weten met een kaartje, in een e-mail, sms of tijdens een kopje thee.  

Vergeet je partner niet

Ook je partner is iemand die bijdraagt aan jouw relatienetwerk. Vergeet dus ook je partner niet, hoe vanzelfsprekend diens aanwezigheid en gedrag ook lijkt. Maak tijd voor elkaar, doe (leuke) dingen samen, interesseer je voor elkaar. Praat over wat je bezighoudt en luister naar het verhaal van je partner. Pluis ook eens uit wat je samen belangrijk vindt en maak daar bewust tijd voor. De uitwerking kan per koppel heel verschillend zijn. Toon in elk geval altijd belangstelling voor wat de ander bezighoudt. Ook dat draagt bij aan jouw geluksgevoel.

Lijkt de rek er wel zo’n beetje uit tussen jou en je partner en kun je met de tips uit deze blog nog niet lekker uit de voeten? Neem contact met me op via het contactformulier en zet erbij dat je intekent voor een gratis coachsessie van 30 minuten en ontdek wat jij meteen kunt doen om jullie relatie te verbeteren.

Als je jezelf een beetje kwijtgeraakt bent 

waarheid, lichaam, ontwikkeling, relatie, zoeken, kwijtgeraakt, terugvinden

Als je jezelf een beetje kwijtgeraakt bent 

Er zijn situaties in het leven die maken dat je jezelf een beetje bent kwijtgeraakt. Elke keer als jouw verborgen stem een poging deed, drukte je hem onbewust weg. En daar had je vast een goede reden voor. Bijvoorbeeld voor de lieve vrede. Of omdat je anders ervaarde dat er niet van je gehouden werd. Je schikte je, waardoor jij beetje bij beetje naar de achtergrond verdween. Dat kan heel geleidelijk gaan tot je je ineens realiseert: ‘Ik ben helemaal weg!’. Je eigenheid, je eigen kleur, jouw wensen, verlangens en voorkeuren zijn onzichtbaar geworden. 

Je eigen waarheid spreken is de remedie

Jouw innerlijke stem is geleidelijk onhoorbaar geworden. Maar nu wil je (weer) je ruimte innemen, je autonoom en verbonden voelen. Voelen dat je het kunt en dat je er mag zijn. Je eigen waarheid spreken is de remedie. Je innerlijke stem bevrijdt je. Om je innerlijke stem weer te kunnen gaan opmerken, is het nodig dat je geest weer in contact komt met je lichaam. Je lichaam stuurt je geest namelijk voortdurend signalen. Prettige signalen als iets fijn voelt of klopt. Onplezierige sensaties als buikpijn, hoofdpijn, koude, tinteling of een zwaar gevoel als iets onprettig is of tegen je zin is. Als je de signalen opmerkt, kan je intuïtie gaan spreken.

Wees moedig, laat je stem horen

Wees alert op je innerlijke stem. Ontdek waar jouw waarheid opgemerkt en gehoord wil worden. Verweef daarvoor eerlijkheid in je dagelijkse spraak. Oefen met de kleinste dingen. Heb je iemand niet goed verstaan? Vraag het te herhalen. Vind je iets ingewikkeld? Vraag uitleg. Voel je je ongemakkelijk, kaart het aan. Begin te oefenen in relatie met mensen die je kunt vertrouwen. 

Vind steun

Is je uitspreken echt een uitdaging? Vind steun. Vaak is dat moeilijk te vinden in de situatie waarin je stem verdwenen is. Maar anderen kunnen je zeker steunen in je proces. Vind iemand die je vertrouwt en toch emotioneel niet betrokken is. Dat kan iedereen zijn, zolang diegene je maar zonder oordeel aanmoedigt. Dat kan een therapeut, sportleraar, coach, een vriend of bijvoorbeeld een prettige leerkracht op de school van je kind(eren) zijn.

Oefenen oefenen oefenen 

Oefen zo vaak als je kunt. Check liefst enkele keren per dag bij jezelf in, maar in ieder geval dagelijks voor het slapen gaan. Hoe voelt je lijf? Voelen je spieren soepel of vraagt er een plek aandacht? Knaagt er iets, is er angst, pijn, verdriet? Voel je lichtheid, liefde? Ervaar je andere sensaties? 

Hoe vaker je oefent met inchecken bij jezelf, hoe beter je leert voelen in welke situatie een bepaald gevoel optreedt. Je lichaam wil je iets vertellen. 

Uitspreken is niet per sé nodig

Soms is je uitspreken nog een brug te ver. Omdat de situatie onveilig is. Of de emoties (nog) te groot zijn. Weet dan dat je stem gebruiken op veel manieren kan. Je waarheid wil naar buiten. Dat kan door bijvoorbeeld in een dagelijkse schrijfsessie, tijdens de yoga, door te schilderen, boetseren, dichten, dansen, zingen, muziek maken en muziek beleven.

Laat je mening varen

Vanuit oude patronen ben je gewend geweest om je gevoel weg te drukken. Vaak omdat je er een mening over had. Een niet-helpende overtuiging. Leer jezelf deze overtuiging los te laten. Hij dient je niet meer.

Erken je eigen waarheid

Het is genoeg om je eigen waarheid te erkennen. Het is niet nodig om er altijd iets mee te doen. Vind jouw gulden middenweg en je zult je bevrijd voelen. Jouw waarheid brengt je weer terug bij wie je bent: jouw autonome, competente en verbonden ik.

Wil je jouw proces in gang zetten of meer kracht bijzetten en kun je daar wel wat ondersteuning bij gebruiken, neem contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Je bent welkom alleen of samen met je partner, voor een nog krachtigere transformatie.

Geïnspireerd op ‘Anthem’ van Leonard Cohen

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in

Relatiesleur? Herontdek de Liefde

Dood spoor, relatie, liefde herontdekken, Wieteke Snijder coaching en advies, verbinding, verbondenheid, interesse, verliefd, investeren, relatiesleur.

Relatiesleur? Herontdek de Liefde

Zit je in een relatiesleur of slokt het drukke leven met baan, huishouden, sociaal leven (en kinderen) al je energie op? Grote kans dat jij en je geliefde minder verbinding voelen. Je wilt ergens allebei misschien wel meer kunnen genieten van elkaar, maar de focus is verdwenen. Verwaterd in de brei aan bezigheden.

Contact

Een schokkend gegeven is dat geliefden gemiddeld negen minuten per dag echt contact hebben met elkaar. Bij koppels die allebei een betaalde baan hebben is dit zelfs maar zeven minuten per dag. Met echt contact bedoelen we even ongestoord praten. Elkaar in de ogen kijken, naar elkaar luisteren zonder afleiding van mobiel, tv of kinderen. Zeven tot negen minuten per dag! Niet zo gek dus dat we elkaar langzaam maar zeker uit het oog verliezen. En na verloop van tijd denken: ‘Is dit het nou?’.

Relatiesleur of ruzie

Door het gemis van echte verbinding loop je de kans dat je je ongenoegen op elkaar gaat projecteren. Dat je gaat ruziën (of zelfs daar niet meer aan begint) en het plezier en de liefde langzaam uit je relatie verdwijnen. Voor sommigen is de verleiding dan groot om hun heil elders te gaan zoeken. In afleiding, werk, verdovende middelen, of bij een ander.

Ingrijpen

De kunst is om in te grijpen vóór het zover komt. Je kunt maar één ding tegelijk en je moet kiezen: Ga je investeren in je relatie of ga je afscheid nemen? De remedie tegen relatiesleur of ruzie is namelijk niet afscheid nemen, maar verbinding maken. En verbinding maak je door meer exclusieve tijd met je geliefde door te brengen. Als je besluit te investeren is het een optie om je te gaan herinneren hoe het was toen jij en je partner verliefd waren op elkaar. Wat deed je, wat voelde je? Door jezelf terug te plaatsen in de verliefdheidsfase kun je weer nieuwsgierig worden naar de ander. Je bent attenter, blind voor diens tekortkomingen, vergevingsgezind, invoelend. Je maakt tijd voor elkaar en er is weer liefde in overvloed.

Aanstekelijk

Je zult merken dat jouw gedrag aanstekelijk werkt bij jouw wederhelft. Doordat je ander gedrag gaat vertonen, zal de ander anders moeten reageren. De ander wordt als het ware uitgenodigd om uit de sleur te stappen. De Liefde te gaan herontdekken. En laat nou precies dat de bedoeling zijn!

Wil je vanaf nu geen blog meer missen? Laat je e-mailadres achter via het contactformulier en je ontvangt mijn blog maandelijks in je inbox. Liever via LinkedIn meelezen? Volg mij hier.

Liefde is een besluit

emmer, liefdesemmer, liefdestank, Gary Chapman, de vijf talen van de liefde, coaching, Relatiecoaching

Liefde is een besluit

– Vul elkaars liefdesemmer

Afhankelijke van hoe je als mens in elkaar steekt, ervaar je de liefde van een ander. Ieder mens heeft zijn voorkeurstaal: de taal van de liefde die je het beste kunt verstaan en waardoor je zeker weet: ik ben geliefd.

Jouw liefdesemmer

Als kind ontvang je idealiter liefde en geborgenheid, genegenheid, complimentjes, bemoediging, cadeautjes en doe je dingen samen met je ouders, die heel veel voor je doen en overhebben om jou gelukkig te maken. Onbewust vullen ze hiermee jouw emmer met liefde.

Ook in relaties

In relaties werkt het precies zo. Maar doordat mensen verschillend zijn en uit verschillende achtergronden komen, is het niet vanzelfsprekend dat ze de taal van liefde van hun partner kunnen verstaan of juist de moedertaal van liefde van de partner spreken. 

Moedertalen van de liefde

Relatietherapeut Gary Chapman onderzocht het principe van de gevulde liefdesemmers en onderscheidt vijf moedertalen van de liefde:

1 het geven van het beste deel van onze tijd

2 bemoedigende woorden

3 cadeaus

4 hulpvaardigheid, dienen

5 lichamelijke aanraking

Liefde is een besluit

Liefde is een keuze. Een besluit. Elke dag kun je besluiten om je partner wel of niet lief te hebben. Als je ervoor kiest lief te hebben, zal dit emotioneel gezien het meest effectief zijn wanneer je de liefde uit op een manier die je partner verstaat. 

Ontdek jouw taal van de liefde 

Om je eigen liefdesemmer en die van je partner gevuld te houden, is het handig om te onderzoeken welke taal van de liefde je verstaat en welke taal van de liefde je partner verstaat. Wanneer je eenmaal hebt ontdekt wat de taal van liefde van je partner is en daarnaar handelt, zal de liefdesemmer van je partner gevuld raken en kun je verzoeken doen om zelf ook diens liefde te ervaren.

Ook samen met je partner jullie liefdesemmers vullen en opnieuw genieten van elkaar? Kiezen voor de liefde wist het verleden niet uit, maar maakt de toekomst wel anders. Wil je hulp bij het ontdekken van jullie talen van de liefde? Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.