Skip to content

Bezielend coachen

Bezielend coach, levensloopcoach, relatiecoach

Je ziel roert zich

Er schuurt iets in je binnenste. Je weet nog niet precies wat het is, maar het dringt zich steeds meer aan je op. Of je weet precies wat er scheelt, maar je hoopt nog steeds dat jouw probleem op magische wijze oplost als je maar aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Zielenroerselen
Grote kans dat jouw ziel zich roert. Dat je toe bent aan de volgende stap en helderheid nodig hebt om te weten welke kant op. Bezielend coachen begeleidt jou naar jouw antwoord.

Relatie 
Als je verlangt naar verbinding, betrokkenheid en delen, maar je ervaart strijd, bijvoorbeeld tussen jou en je partner, op het werk of in conflict met je kind(eren) is bezielend coachen er voor jou. Je gaat je behoeften en verlangens onderzoeken en de beginselen leren toepassen van geweldloze communicatie. Je gaat jouw kracht hervinden en de regie over jezelf voeren. Je gaat kiezen voor zelfzorg, de-escalatie en werken aan veiligheid, begrip en mildheid voor jezelf, de ander en anderen. 

Bezield kiezen
Bezielend coachen is er voor jou wanneer je jezelf voor een keuze voelt staan en je je innerlijk wilt consulteren om samen met je hoofd en je hart de knoop door te hakken. Als je keuzes wilt maken in afstemming met wie jij bent. 

Persoonlijke ontwikkeling
Je verlangt naar bevrijding, vrijheid en groei maar er zit iets in de weg. Een stemmetje dat je waarschuwt, dat het gevaarlijk is, dat je het niet waard bent… Vanaf je vroegste jeugd slaan ervaringen met mensen in de wereld deuken in jouw onschuld, grenzeloze (zelf) liefde en veiligheid. De opstapeling van indrukken en ervaringen vormen je en vormen ook jouw kijk op de wereld, op de mensen, op jezelf. Je leert ermee leven, je bouwt een constructie om het leven vol te houden, maar de oude pijn draag je jaren van je leven met je mee. Met bezielend coachen krijg je zicht op jouw overlevingsstrategie, codependency of belemmerende overtuigingen. 

 

Vitaliteit
Aan elk aspect van het leven kun je bezielend werken. Je kunt vaardigheden ontwikkelen om overeind te blijven, bijvoorbeeld na burn-out, verlies van je baan of verlies van een dierbare.  Of als je merkt dat jouw levenssituatie te veel energie van je vraagt waardoor je overbelast dreigt te raken.

Ik heb vaker een coachings- /begeleidingstraject gedaan en wat ik heel erg fijn vond, was dat we voldoende tijd hadden. Ik voelde me totaal niet gehaast. Daarnaast had ik een lastige en complexe vraag en ik vind het heel fijn en knap dat het je steeds lukte om weer een nieuwe ingang te vinden. Ik heb eerder gehad dat ik te horen kreeg ‘het is te complex, ik kan je niet helpen’, maar jij haalde gewoon even adem en zei: even kijken, wat zouden we nu kunnen doen? Ik voelde me gehoord en gezien en ik heb een goed aanknopingspunt om mee verder te gaan. Dank je wel!
Kim - leerkracht primair onderwijs

Coaching met diepgang

Bezielend coachen is coaching met diepgang. Alles is erop gericht om jouw vitaliteit te bevorderen. 

Mijn basis in het bezielend coachen bestaat uit empathie, liefde en compassie, levenservaring, mensenkennis, mildheid en vertrouwen. In de coaching ben je veilig, kun je vanuit rust en vertrouwen werken aan jouw actuele levensvraag. Tijdens elke sessies staat jouw coachvraag centraal, elke sessie onderzoeken we wat jou helpt om dichter bij jouw vitaliteit te komen. 

Tijdens de sessies luister ik, kijk ik, hou ik je een spiegel voor, afhankelijk van jouw behoeften. Met jouw toestemming, dus alleen jij het goed vindt, daag ik je uit en provoceer ik je, speel ik advocaat van de duivel. Ik geef geen oplossingen of antwoorden, want jouw oplossingen en antwoorden zitten in jou. 

Het effect van de coaching is dat je zonder mij verder kunt, doordat jij zelf ontdekt hoe je leert, jezelf aanstuurt, jezelf accepteert en jouw oplossingen vindt voor de puzzels in jouw leven. Je (her)vindt jouw kracht om de hobbel te nemen die het leven jou nu aanbiedt. 

Wieteke Snijder

“Mijn coaching vergroot jouw zelflerend, zelfsturend, zelfaccepterend en zelfoplossend vermogen.”

Wieteke als coach

De kwaliteiten die vertrouwelingen en cliënten mij toedichten zijn optimistisch, liefdevol, oprecht geïnteresseerd, betrouwbaar, empathisch, vriendelijk, flexibel, precies, behulpzaam, communicatief sterk, inspirerend, verantwoordelijk, intuïtief, invoelend, krachtig, wijs, zorgzaam, betrokken en trouw.

In mijn leven heb ik heel wat hordes genomen. Sommigen zelf genomen, andere onvermijdelijk meegemaakt. Van elke crisis heb ik veel geleerd en elke ervaring heeft mijn leven verrijkt. 

Mijn ervaringsgebieden zijn divers, bevraag mij gerust. Ik noem er een paar:

Depressie, burn-out, moeizame liefdesrelatie, ouder-kindrelatie, hooggevoeligheid, kind of partner in autistisch spectrum, AD(H)D, bipolaire stoornis, depressie, suïcidaliteit, geweldloze communicatie, opvoeden en opvoeduitdagingen, speciaal onderwijs, levensvragen, vriendschap, intuïtie, verstoorde ouder-kindrelatie.

Na mijn opleiding tot leerkracht basisonderwijs was ik een fijne juf voor mijn leerlingen. Later heb ik ook ervaren hoe het is om volwassenen les te geven, voor een groep te spreken, samen te zingen. Ik heb onderzocht of de rol van thuisblijfmoeder bij mij paste. Toen dit niet het geval bleek te zijn, heb ik bevredigend werk gevonden bij een ingenieursbureau en in de avonduren de HBO+-opleiding tekstschrijven gevolgd. Tekstschrijven doe ik nog altijd, voor het ingenieursbureau en voor mijn eigen tekstbureau Pit. Mijn betrokkenheid en mensenliefde geef ik vorm samen met mijn man en broer met onze stichting Save Sky Blue. Uit respect voor mijn omgeving en de natuur waarin ik wandel ruim ik zwerfafval op als Schone Held in mijn woonplaats Ede.