Zelfliefde is de basis

zelfliefde, Wieteke Snijder coaching en advies, relatie, gezonde relatie, zelfrespect

Ik hou van mij

oproep tot meer zelfliefde

De relatie die je met jezelf hebt is de allerbelangrijkste en langstdurende. Alle andere relaties tonen je hoe je over jezelf denkt. Zorg voor jezelf, maak werk van je heling en geef het allemaal een plekje in je dagelijkse handelingen.

Harrie Jekkers zong jaren geleden in zijn cabaretprogramma ‘Het geheim van de lachende Piccolo’ over een waarheid, zo eenvoudig verwoord, dat het voor de hand ligt. “Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij wordt nooit gezegd. Ik hou van mij ga ik toch zingen. Want ik hou van mij, van mij alleen en ik meen het echt.”

Taboe

Van jezelf houden lijkt wel een taboe. We horen veel over mensen die iets te veel van zichzelf houden en narcistisch zijn, waardoor ze anderen het leven zuur kunnen maken. We horen weinig over mensen die niet geleerd hebben van zichzelf te houden. Sommigen vinden zelfliefde zelfs een gênant woord. Het roept gevoelens op van egoïsme en afgescheidenheid.

Zelfliefde

Toch is zelfliefde een belangrijke pijler in onze samenleving. Zouden er meer mensen tot zelfliefde komen, dan zouden er een stuk minder conflicten zijn. Minder vergrijpen, verslavingen, opnames. Een stuk minder huiselijk geweld. En een stuk meer liefde.

De basis van elke gezonde relatie

Van jezelf houden is zelfs een vereiste om tot een gezonde relatie met een ander te komen. Of die ander nu een ouder, een kind, broer of zus, geliefde, vriend(in), buur of collega is. Of zelfs met voedsel, seks, geld, vermaak, werk en genotmiddelen of zelfs een handicap.

Zelfliefde, zelfrespect

Zelfliefde houdt in dat je respect hebt voor jezelf. Dat je jezelf waardeert en goed voor je geestelijke en lichamelijke gezondheid zorgt. Zelfliefde houdt ook in dat je gezond eet, voldoende beweegt, je met mensen bent waar je je prettig bij voelt, activiteiten doet die bij je passen, je de juiste hoeveelheid uitdagingen en soort ontspanning voor jezelf regelt. Kortom, het besef dat je het net als iedereen op deze mooie planeet waard bent om je mooiste leven te leven op de voor jou optimale manier. Daar is niets egoïstisch aan. Integendeel.

Zelfliefde maakt mild

Wanneer je het goed hebt met jezelf, zal je innerlijke stem motiverend zijn. Zal je oordeel over jezelf milder worden, zal je blik naar buiten zachter worden en zal jouw relatie met de ander liefdevoller worden. Omdat je leert vergeven. Omdat je verschillen kunt respecteren. Omdat je gaat begrijpen dat ieder zijn eigen blik op de wereld heeft, die niet per se de jouwe is. Omdat je gaat accepteren dat ieder zijn eigen pad moet bewandelen. Dat je niemand hoeft te veranderen. En je gaat zien dat achter elk gedrag liefde huist. Of een schreeuw om liefde.

Oefenen

Ook werken aan meer zelfliefde? Een eenvoudige eerste stap is opmerken wat je innerlijke criticus door de dag een tegen je zegt. En je vervolgens een paar keer per dag bewust af te vragen: is dit waar? 

De wolf. Kies je voor angst, of kies je voor liefde?

wolf, wolven, angst, liefde, Wieteke Snijder, coaching en advies, relatiecoach, relatie, liefde, kiezen

De wolf. Kies je voor angst, of kies je voor liefde?

Een oude Cherokee Indiaan leert zijn kleinzoon over het leven. ‘In mij woedt een hevige strijd,’ zegt hij tegen de jongen. ‘Het is een verschrikkelijk gevecht. Het is de strijd tussen twee wolven.

Eén van deze wolven is erg negatief. Hij is boos, nijdig, afgunstig, doet heel zielig, is gierig, arrogant, heeft zelfmedelijden, voelt zich schuldig en minderwaardig, is haatdragend, hij liegt en bedriegt, is ijdel, kijkt op anderen neer en is egoïstisch.

De andere wolf is goed. Hij is blij, tevreden, liefdevol, hoopvol, kalm, nederig, vriendelijk, welwillend, begripvol, gul, eerlijk, heeft mededogen en vertrouwen.

Deze strijd speelt zich af in mijn innerlijk, maar ook in jou – en eigenlijk in alle mensen.

De kleinzoon laat dit op zich inwerken, kijkt een poos in het vuur, en vraagt zijn grootvader: ‘Welke wolf in mij gaat winnen?’ De oude Cherokee antwoordt: ‘Degene die jij voedt.

Overleven

Als jong kind ben je afhankelijk van anderen om te overleven. Er is je veel aan gelegen om geliefd, verzorgd en beschermd te worden. Wanneer dit ontbreekt of te weinig aanwezig is, grijpt het tekort aan liefde zijn kans. De angst is geboren.

Liefde of angst

In ieders mensenleven is elke handeling, elke intentie, elke gedachte een uiting van liefde of een schreeuw om liefde. Waar liefde is, is geen angst. Waar angst is, is geen liefde. Er is maar plek voor één tegelijk. 

Jij kunt zelf kiezen

Als je je dit realiseert, heb je elk moment een keuze. Je kunt kiezen om de liefde te voeden of de angst. Jouw reactie op wat er in je leven gebeurt kun je zelf sturen. Je kunt ervoor kiezen de liefde als intentie in te zetten. Wat je verder zult kunnen ervaren is, dat als je dit bij jezelf herkent, je dit ook in anderen kunt herkennen. Je zult ervaren dat je milder wordt in je oordeel over het irritante gedrag van een ander als je je realiseert dat iedereen niets ander wil dan zich gehoord, gezien en geliefd te voelen.

Welke wolf verkies jij te voeden?

Heb mij lief

Liefde, heb mij lief, helpen, liefhebben

 

‘Heb mij lief als ik het het minst verdien, want dan heb ik het het hardste nodig’ 

Als mens, als sociaal wezen, heb je het te allen tijde nodig om je begrepen, gezien en geaccepteerd te voelen. In goede tijden, maar ook -en juist extra- in slechte tijden. Ontbreekt het langdurig aan (zelf)liefde of (zelf)respect dan raakt de voorraad liefde uitgeput. Zelfzorg verdwijnt, (zelf)destructie komt ervoor in de plaats. Duurt dit langer, dan ontstaat een fysiek, emotioneel en sociaal isolement. ‘Help’ zeggen is dan steeds moeilijker.

Heb je een naaste die depressief of verslaafd is, door een langdurige periode van verdriet gaat, geestelijk of fysiek lijdt of het verkeerde pad op is gegaan, dan kan het voorkomen dat jij uitgeput raakt. Je hebt al zóveel gegeven, geregeld en opgeofferd, dat je het niet meer ziet zitten voor diegene te zorgen. Jouw levensenergie raakt op en je voelt dat het tijd wordt dat de ander zijn eigen verantwoordelijkheid gaat nemen voor zijn eigen ellende. 

Natuurlijk heb je gelijk. Iedere volwassene is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. De ander heeft zelfs recht op zijn eigen ellende. Wat het leven van jou vraagt is niet de ander te redden. Het leven vraagt van je dat je goed voor jezelf zorgt zodat je alle liefde die je in je hebt kunt geven, zelfs als je de ander niet altijd begrijpt.

Houd van mij op mijn slechtste momenten

Door depressie, verdriet en lijden kan je naaste grillig en doelloos worden. Het overzicht is weg. Het leven is een oefening van moed en volhouden geworden en één diepe duisternis. Hij raakt verdwaald en weet niet hoe hij liefde moet krijgen. 

Heb mij lief

Het lijkt misschien oneerlijk dat iemand die je zoveel ellende en overlast bezorgt om jouw liefde vraagt. Maar vergeet nooit: juist in momenten van grote duisternis en storm heeft hij je gezelschap nodig, je oprechtheid, je begrip en je tederheid. Ben er, geef ruimte aan zijn verhaal, laat weten dat je hem niet laat vallen. Dat is op dat moment de enige manier om iemand te helpen die de weg kwijt is. Je hoeft hem niet te redden. Maar geef liefde, onvoorwaardelijke liefde. Dat is het enige dat hij nu meer dan ooit nodig heeft.

Wat is dan liefde?

Liefde is het zuiverste gevoel dat een mens kan voelen. Dit gevoel komt rechtstreeks uit je hart en ziel, zonder wrok, zonder pijn, zonder voorwaarden en zonder onderbreking.

Geef alle liefde die je in je hebt

Zelfs als je het niet gelooft, is jouw naaste jouw liefde waard. Houd gewoon van hem, zelfs als hij het niet verdient. En, heel belangrijk, verwacht niets terug. Zich geliefd voelen, zich gehoord, gezien en begrepen voelen is een eerste stap voorwaarts om zich weer te kunnen gaan ontwikkelen. 

Ook jouw zelfzorg is belangrijk

Wil je er graag zijn voor je naaste, maar lukt het niet omdat je zelf veel verdriet meedraagt? Omdat je moedeloos en uitgeput bent, bang en bezorgd? Ook jij hebt een luisterend oor nodig. Zoek steun bij vrienden en familie. Ook een coach kan je weer op weg helpen. Vraag hulp. Ook jij verdient liefde.

Synchroniciteit

synchroniciteit, gelijktijdigheid, flow, wietekesnijder

Synchroniciteit

Synchroniciteit. Door Carl Jung zo mooi beschreven als gelijktijdigheid; het samenvallen van twee of meer gebeurtenissen die voor de betrokkene zinvol verband houden. Je herkent het als je ervan weet. Of, zoals Johan Cruijff het zo treffend zei: ‘je ziet het pas als je het doorhebt’. En nu ik erop let, blijkt het vaker voor te komen! 

Verlangen

Synchroniciteit ervaar ik op dit moment doordat stukjes van mijn verlangen, mijn plan, vorm krijgen. Vorig jaar februari heb ik bij de KvK mijn eigen onderneming opgericht voor coaching en tekstschrijven. Mijn wens en verlangen om in deze twee werkvelden betekenis te hebben voor mijn medemens heb ik de kosmos in gestuurd. Het verbeelden, zoals Marinus Knoope het noemt was begonnen. En daar begon voor mij de flow! 

Missie

Ik krijg een zetje de goede richting door hulp met definiëren van mijn missie, visie en merkwaarden door mijn gewaardeerde collega’s Susan LagemaatKarin van Duinen en Nico Jonker. Er is een website gekomen voor mijn coachpraktijk. En nu komen de opdrachten al binnengedruppeld.

Het maakt me dankbaar en blij synchroniciteit te mogen ervaren en het geeft me energie en doorzettingsvermogen voor als het tegen lijkt te zitten 🧡

Wieteke