Skip to content

Levensloopcoach

Bezielend coach, levensloopcoach, relatiecoach

helikopter view bos

We gaan gedurende ons leven steeds verschillende fases door. Elke levensfase kan gepaard gaan met eigen problemen. Een levensloopcoach kan je door de verschillende levensfasen helpen. Het gaat dan om professionele ondersteuning.

Over zelfredzaamheid en over de bekende midlife crisis

De term coaching geeft aan dat mensen geholpen willen worden bij een door henzelf gewenste verandering. Uiteindelijk is het doel van de levensloopcoach om mensen zelfsturend te laten functioneren. Bij een levensloopcoach spelen begrippen als zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie een grote rol. Het is de levensloopcoach meer dan wie ook helder dat elke fase in het leven voor problemen kan zorgen. Denk in dat kader maar eens aan begrippen als quarterlife, de bekende midlife en ook aan zaken als autisme en hooggevoeligheid, zaken die vaker en vaker op latere leeftijd gaan spelen.
Welke keuzes wil je maken en waarom? Het zijn zaken waarbij de levensloopcoach je kan ondersteunen. Uiteindelijk moet de coaching je helpen om de zelfzorg terug te vinden. Zelfredzaam zijn dus. De levensloopcoach merkt dat de fases in het leven ook vaak gepaard gaan met stress, en dit kan weer lichamelijke ongemakken veroorzaken. Ook wat dat betreft kan coaching je echt helpen.

Ik kan je als levensloopcoach op een zeer breed terrein van dienst zijn

Behalve als levensloopcoach kun je mij ook inschakelen als relatiecoach in Ede. Samen met jou kan ik dan ondersteunen om een vastgeroeste relatie nieuw leven in te blazen. Als beide partijen nog in de relatie geloven, dan liggen er altijd kansen om de relatie een boost te geven. Verder ben ik groot voorstander van bezielend coachen. Ik ben iemand van ontwikkeling, van transformeren en van het vinden van antwoorden. Als coach kan ik je dus op een heel breed terrein van dienst zijn.

SChapen in weiland
hert

De wil om er iets van te maken moet aanwezig zijn

Bij coaching gaat het om de interactie. Of het nou gaat om een relatie of een bepaalde fase in jouw leven; ik zal niet zomaar even jouw problemen oplossen. Dat moet je uiteindelijk zelf doen. Wel kan ik je coachen, advies geven en begeleiden om bepaalde zaken anders aan te pakken en om antwoorden te vinden op belangrijke levensvragen of vragen over de relatie. Noodzaak is dan wel dat de absolute wil om er iets van te maken aanwezig moet zijn. Is de wil er, dan is er bij mij als coach altijd een weg.